Menu chính
Thông tin về trường
» 9 lý do bạn nên học tiếng Hàn tại Kanata
» Thông điệp của Hiệu trưởng.
» Giáo viên & giáo trình
» Đường đi
» Quá trình phát triển
Các chương trình đào tạo
» Lịch khai giảng trong tháng
» Chương trình đào tạo định kỳ
Thông báo mới nhất
» Kết quả điểm thi
» Danh sách nhận học bổng
Tự học tiếng Hàn miễn phí hằng ngày
» Sách học tiếng Hàn
» Từ điển
» Tự học giao tiếp miễn phí hằng ngày
» Tự học tiếng Hàn
Các câu hỏi thường gặp
» Những câu hỏi thường gặp
Du học Hàn Quốc
» Thông tin du học Hàn Quốc
» Thông tin học bổng Hàn Quốc
» Kinh nghiệm du học
HQ đất nước con người
» Dân tộc & ngôn ngữ
» Tự nhiên & khí hậu
» Hướng dẫn sinh hoạt tại Hàn Quốc
Bản tin tiếng Hàn Quốc
Các dịch vụ hỗ trợ
» Dịch thuật Việt Hàn
XKLĐ sang Hàn Quốc
» Xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc
Góc học viên- giáo viên
» Bài viết của học viên
» Góc học viên- giáo viên
교육일정
» 한국어 과정
» 베트남어 과정
Chia sẻ hằng ngày
Quan hệ Hàn Việt
» Thông tin Việt Hàn
Tuyển dụng- 채용
» Tuyển dụng
» Kanata tuyển dụng
Tuyển dụng
Hỏi Đáp
mau dang ky nhap hoc mau dang ky nhap hoc online skype
Đọc nhiều nhất 
Bài viết của học viên Ngô Xuân Trúc, lớp biên phiên dịch 4
BẢNG ĐIỂM CUỐI KHÓA - Cấp 1 (Cô Đào) - CS2
BẢNG ĐIỂM CUỐI KHOÁ - KLPTP (C. Phượng + C. Đào) - CS2
Danh sách học viên nhận hoc bổng tháng 07/2011 – Cơ sở 2
Bảng điểm cuối khoá - cấp 3 (Cô Hoa - Thầy Kang ) - Cơ sở 1
BẢNG ĐIỂM CUỐI KHOÁ LỚP CẤP 1-CÔ OANH-CƠ SỞ 1
Thông báo giảm 20% giá sách các loại giáo trình học tiếng Hàn tại Kanata
Bảng điểm cuối khoá lớp câp3 S2-4-6ca2-cô Ngọc-cơ sở2
Liên kết nhanh
www.yahoo.co.kr
www.hanquocngaynay.com
www.vinareport.com
www.kbs.co.kr
www.chaovietnam.co.kr

Từ điển


   


Quảng cáo
Đối tác
   Các câu hỏi thường gặp \ Những câu hỏi thường gặp
Những sai lầm thường gặp khi học tiếng Hàn Quốc và những bí quyết học tiếng Hàn

  Rất nhiều người đang học tiếng Hàn, nhưng đều không nắm bắt được mình cấn phải làm gì để đạt được mục tiêu mong muốn, sau đây trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata xin liệt kê một số lỗi thông thường mà các bạn hoc tiếng Hàn hay gặp phải. Đồng thời, xin trình bày một số bí quyết cần thiết để có thể học tiếng Hàn thành công

  NHÖÕNG SAI LAÀM THƯỜNG GẶP KHI HOÏC TIEÁNG HAØN 1. Chaïy theo baèng caáp vaø giaáy chöùng nhaän: Baïn hoïc taïi Vieät Nam vaø baïn tin töôûng raèng taám baèng ngoân ngöõ cuûa moät tröôøng ñaïi hoïc Haøn Quoác naøo ñoù ñaûm baûo chaát löôïng cho baïn thì ñaây laø söï nhaàm laãn nghieâm troïng. Chieác aùo khoâng laøm neân thaày tu . Riêng với tiếng Hàn, caùc doanh nghieäp Haøn Quoác caàn ngöôøi laøm ñöôïc vieäc chöù khoâng phaûi ngöôøi coù baèng caáp vaø hoï seõ phoûng vaán ñeå traû löông chöù khoâng tin vaøo baèng caáp. 2. Không xác định rõ mục đích học tiếng Hàn, khiến cho bạn không biết nên học chương trình nào và trường nào, giáo trình nào.  Laáy chöùng chæ TOPIK: nên học ngữ pháp trước, đồng thời với các kỹ năng khác, nên học theo lớp ôn thi TOPIK  Nghe noùi, giao tieáp: Neân choïn chöông trình nghe noùi giao tieáp .  Biên phiên dịch: Neân choïn chöông trình ñaøo taïo bieân phieân dòch coù heä thoáng ngay töø ñaàu trong vieäc hoïc taäp.  Xuaát khaåu lao ñoäng: phaûi hoïc giaùo trình TOPIK EPS 3. Chọn sai trường: Nên chọn trường có thương hiệu, có chất lượng, có lịch sử lâu đời thay vì những lời quảng cáo có cánh và không có căn cứ 4. Laãn loän khoâng hieåu veà heä thoáng chöùng chæ tieáng Haøn: Hiện tại, chứng chỉ TOPIK tieáng Haøn môùi laø chöùng chæ coù giaù trò quoác tế, ñöôïc thöøa nhaän. 5. Nhầm tưởng trường và giáo viên seõ giuùp baïn gioûi ngoïai ngöõ; trường học chỉ là nơi tạo môi trường, còn thành công hay không trước tiên phụ thuộc vào sự nỗ lực của bản thân. 6. Noùng ruoät: Khoâng ai hoïc gioûi ngoaïi ngöõ trong moät sôùm moät chieàu, trừ những bộ óc kiệt xuất, còn lại chẳng ai có thể nói 6 tháng tôi giỏi ngoại ngữ được. 7. Sính giáo viên nước ngoài quá mức: Giáo viên nước ngoài chỉ là đối tượng để luyện tập, không thể hiệu quả bằng giáo viên trong nước ở phần truyền đạt chi tiết. Cứ cho rằng học với giáo viên nước ngoài nhiều sẽ giỏi là điều ảo tưởng. 8. Chọn sai giáo trình: Giáo trình sai sẽ khiến bạn vỡ hệ thống kiến thức và không bao giờ giỏi ngoại ngữ. 9. Thích hoïc vôùi 1 giaùo vieân: Neân hoïc caøng nhieàu giaùo vieân caøng toát. Mỗi người là một kho báu để các bạn khai thác. 10. Học đi học lại: quanh năm suốt tháng mà không hết kiến thức, thực ra kiến thức cũng chỉ có từng đó, đừng mất thời gian để học đi học lại những điều đã học. Giáo trình nổi tiếng nhất Seoul University cũng chỉ có 1000 cấu trúc tiếng Hàn. 11. Không tận dụng được kinh nghiệm của người đi trước: nên tham khảo sách, tài liệu đã có sẵn 12. Thụ động: Nếu bạn chỉ biết chờ đợi vào giáo viên thì không nên học ngoại ngữ nói chung và tiếng Hàng nói riêng. 13. Học ngoại ngữ là mô phỏng: nếu không có khả năng bắt chước thì đừng nên học ngoại ngữ 14. Phụ thuộc quá nhiều vào từ điển: lúc nào cũng tra từ điển khiến cho chúng ta sẽ mất tính chủ động và giảm khả năng khi nhớ. PHẦN 2. NHỮNG BÍ QUYẾT KHI HỌC TIẾNG HÀN (Các bạn cũng có thể xem tại trang web: www.kanata.com.vn) Sau đây là một số bí quyết học tiếng Hàn mà thầy Lê Huy Khoa Khoa sẵn sàng chia sẻ cùng với các bạn 1. Cần phải kiên trì, học ngoại ngữ là “mưa dầm thấm đất”, chẳng ai nói tôi giỏi ngoại ngữ trong thời gian ngắn được. 2. Học mọi thứ, mọi nơi, mọi lúc có thể: nếu bạn thấy một bảng quảng cáo bằng tiếng Hàn, bạn hãy cố gắng ghi nhớ và dịch nó, nếu chưa tìm được lời giải thì hãy ghi ngay về nhà tìm hiểu. 3. Nếu gặp những từ vựng, cấu trúc chưa hiểu, nhất thiết phải tìm hiểu rõ và không bỏ qua. 4. Hãy vứt bỏ tâm lý e ngại, xấu hổ, tự ti khi học tiếng Hàn, hãy xác định “Sai càng nhiều thì càng nhanh giỏi”. 5. Học ngoại ngữ là mô phỏng và bắt chước, hãy đọc theo, nói theo băng đĩa như có thể. 6. Hãy tập trng bắt chước cách nói, cách diễn đạt của người bản địa. 7. Hãy tận dụng vốn từ Hán Việt, nó rất quan trọng; 인재- 인력- 인내 8. Hãy học bỏi bí quyết người khác, đừng mất thời gian để phải tìm tòi bí quyết 9. Hãy học thuộc một bài hát tiếng Hàn, hãy nghe tiếng Hàn thường xuyên 10. Hãy tự tưởng tượng ra một tình huống nào đó và hãy tự độc thoại xem khả năng của mình đến đâu. 11. Hãy luôn nghi nhớ rằng mình cần phải học giỏi ngoại ngữ, hãy biết cách tạo áp lực cho mình 12. Nếu tất cả mọi thứ bạn đều phụ thuộc vào cô giáo và từ điển thì bạn sẽ không bao giờ giỏi được: hạn chế sử dụng từ điển, phải chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp hoặc bắt đầu buổi học 13. Hãy ghi nhớ, Kỹ năng nói chính là kỹ năng quan trọng nhất trong thời đại ngày nay 14. Hãy thay đổi phương pháp khi cách học cũ đã bão hòa và tốc độ tiếp thu không còn nữa
Bài viết mới
Có phải người Hàn Quốc nóng tính? (14/1/2015)
Học ngoại ngữ trong trường đại học: Đối phó và không thực chất (31/10/2014)
KHÔNG HỌC ÂM HÁN VIỆT, KHÓ ĐẠT ĐẾN TINH HOA TIẾNG HÀN (6/8/2014)
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TIẾNG HÀN TRƯỚC KHI HỌC (5/8/2014)
ĐÂU LÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG HÀN TỐT NHẤT? (12/3/2014)
Bài viết đã đưa
ĐÃ ĐẾN LÚC CHÚNG TA CẦN PHẢI CÓ HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT HOÀN THIỆN ? (28/9/2012)
Tại sao bạn lại cần có chứng chỉ TOPIK khi học tiếng Hàn? (27/12/2011)
Nâng cao bài kiểm tra Năng lực tiếng Hàn đối với lao động nước ngoài (10/8/2011)
Điều kiện và kỳ thi TPOIK tiếng Hàn Quốc? (4/8/2011)
Xin cho biết hệ thống - chứng chỉ bằng tiếng Hàn hiện nay như thế nào (4/8/2011)
Câu Hỏi 9 (16/9/2008)
Câu Hỏi 8 (16/9/2008)
Câu Hỏi 7 (16/9/2008)
Câu Hỏi 6 (16/9/2008)
Câu Hỏi 5 (16/9/2008)
Câu Hỏi 4 (16/9/2008)
Câu Hỏi 3 (16/9/2008)
Câu Hỏi 2 (16/9/2008)
Câu Hỏi 1 (16/9/2008)
Bài mới nhất
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5/2016 - KHÓA 490
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TƯ VẤN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TƯ VẤN
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 4/2016
TRƯỜNG KANATA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3/2016 - KHÓA 488
Công Ty TNHH MTV TM Điện Tử Ru-an Vi-na tuyển dụng
Hỗ trợ trực tuyến
 

kanatakorea
Bình chọn
Bạn thấy tiếng Hàn như thế nào
Rất khó học
Khó học
Dễ học
Thật dễ học
Quảng Cáo 
 
Lượt truy cập : 0 5664875

Trường Hàn ngữ Việt - Hàn Kanata
258A-260B Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.Hồ Chí Minh
Tel: ( 08 ) 39320 868 * Fax: ( 08 ) 39320 869 - Email: kanatakorea@yahoo.com.vn

 

Cơ sở 1: 260A Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp HCM, Tel; 39320-868/869, Yahoo: Kanatakorea
Cơ sở 2: 72 Trương Công Định, Tân Bình, Tp HCM, Tel: 3949-1403, 6678-1913, Yahoo: kanata_koreanschool
Cơ sở 3; 220/102 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp HCM: 08-3526-1145 Yahoo: kanatalevansi
Cơ sở 4: Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi - 2 Nguyễn Đại Năng, KP. I, TT Củ Chi, H. Củ Chi ( gần Trường PTTH Thị Trấn Củ Chi )., Tel: 08.66769205 – 0907 181 397. Yahoo: kanatacuchi
Cơ sở 5: Số 5 Hoàng Minh Giám, Phường 9, quận Phú Nhuận ( đối diện công viên Gia Định – quận Gò Vấp) Tel: 08.66820 960
Cơ sở 6: 145 Phạm Thái Bường, Phú Mỹ Hưng, F.Tân Phong, Quận 7 Tel: 08.6685.5980
Cơ sở 7: 131 Nơ Trang Long, F.12, Q. Bình Thạnh ( Trung Tâm Dạy Nghề Quận Bình Thạnh) Tel: 08 6270.3497